1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Vet kunden alltid bäst?

Det finns många tankar kring varför Fords modell Edsel blev en sådan flopp när den lanserades i september 1957. Det var usel timing, dålig kvalitet och den vertikala grillen blev en designkontrovers. Men den teori som jag kommer att tänka på nu när crowdsourcing nämns som en av tio saker som marknadsförare bör ha koll på är att fiaskot berodde på Fords överdrivna vilja till att lyssna på sina kunder. Efter omfattande kundundersökningar och målgruppsanalyser blev den nya bilen helt enkelt för intetsägande för att den skulle tilltala någon alls.

Självklart ska du lyssna på dina kunder. Men som Dan på Åkestam Holst konstaterar finns det flera anledningar till att de svar du får inte alltid överensstämmer med sanningen, och därmed bör de inte vara direkt avgörande. Lägg därtill det faktum att vi människor har svårt att tänka utanför den verklighet vi redan befinner oss i. Även om Edsels skapare hade ambitionen att överträffa kundens förväntningar så föll det på eget grepp när kunderna fick sätta premisserna. Vilket kan jämföras med Sonys Walkman eller Apples iMac som ingen visste att de ville ha förrän de fanns i butiken. (Tvärtom ratades de av sina fokusgrupper, i sällskap med bankomaten, Seinfeld och Absolutflaskan.)

It’s really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them.

Steve Jobs i BusinessWeek, 25 maj 1998

Vad gäller för ditt företag? Hakar ni på den nya crowdsourcingtrenden eller säger du som Henry Ford (som inte behövde uppleva Edsels öde) ”You can have it in any color, as long as it is black”?