1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Webbanalys viktigt även i lågkonjunktur

Det är lite märkligt egentligen. I lågkonjunktur kommer ökade krav på mätbarhet och kanske framförallt ROI som ett brev på Posten. Ungefär som om det inte skulle vara viktigt i goda tider att ha koll på om investeringarna lönar sig, eller om besökarna avbryter köpet på tredje steget i betalflödet.

Här på Daytona kör vi istället på precis som vanligt med webbanalys som en viktig ingrediens när vi undersöker hur besökarna beter sig. Och hur de inte beter sig; ovärderlig information vid optimering och vidareutveckling. Oftare än motsatsen så resulterar analyserna i konkreta åtgärder som kan ge stora effekter.

För ett tag sedan hörde jag till exempel att det webbanalysprojekt vi genomförde för Aktiespararna för ett år sedan bland annat har fått stort genomslag ända ute i deras lokalavdelningar–som nu har börjat tävla sinsemellan om att få flest besökare. Nu är det troligtvis inte bara analysstrategin som lett till förra månadens besökarrekord, men den har bidragit.

Själv är jag numera (som nr 75 i världen) certifierad i Google Analytics (Google Analytics Individual Qualification), men kan fortfarande inte hålla vantarna från vare sig HBX, SiteCatalyst eller något annat av våra uppdragsgivares verkyg om jag får chansen.

För det detektivliknande arbetet med att med hjälp av statistik kunna utläsa hur riktiga besökare använder en tjänst, och att utifrån det kunna peka på åtgärder som förbättrar användarupplevelsen (eller försäljningen) är beroendeframkallande. Och det beroendet är oberoende av konjunkturläget.