1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Webben är inte till för att annonsera på

Webben är inte ett medium för att sälja saker. Webben är ett medium för att köpa saker. Det är konsumenten som sitter i förarsätet. Det är konsumenten som styr över upplevelsen.

Vi har sagt det förut: det ställer nya krav på företag som vill kommunicera med konsumenter. Annonser som medför en kostnad för mottagaren ignoreras av alla utom en oönskad målgrupp, medan de annonser som tillför värde lyckas betydligt bättre.

Nyckeln är alltså att kommunikationen måste tillföra värde. Det smartaste är att inte annonsera alls, utan att utveckla rena nyttoapplikationer som förtjänar sin egen trafik. Nike Plus gjorde det genom att skapa en tjänst som hjälper konsumenterna att hålla koll på sitt motionerande och att relatera till andra som motionerar.

Google blev världens största medieföretag med en snarlik strategi: skapa värde för användarna.

På Internet är alla företag mediaägare och alla tjänster är potentiella medier. För endast på nätet kan de traditionella medierna och företagens direktkanaler till konsumenterna konkurrera på lika villkor.

Läs mer om detta i den här artikeln från senaste Advertising Age.