1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Weinberger: Internet är slutet för Aristoteles

David Weinberger är smått legendarisk efter sin inblandning i The Cluetrain Manifesto. I sin senaste bok Everything is Miscellaneous som kom ut för någon vecka sedan lyfter han blicken ännu en gång i sin jakt på hur ”Internet har förändrat allt”.

Aristoteles menade att allt i universum endast kan klassificeras på ett sätt. Än idag, mer än 2300 år senare, är våra bibliotek organiserade efter den principen: taxonomiexperter (bibliotekarier) organiserar alla böcker som levereras till biblioteket i en fastställd hierarki av kategorier och placerar till exempel böcker om fåglar på ornitologihyllan, som i sin tur är en avdelning inom zoologiämnet som i sin tur är en avdelning inom ämnet biologi. Och så vidare. Varje bok kan bara stå på en hylla i taget.

När du sparar ett bokmärke i din webbläsare måste du, enligt Aristoteles principer, välja en enda mapp att lägga det i. Hur var det nu igen, lade du Daytona-bokmärket i mappen ”webbyråer” eller ”bloggar jag följer”? Om du istället använder den sociala bokmärkningstjänsten Del.icio.us, behöver du inte välja. Du kan, helt enligt dina egna preferenser, bestämma de klassificeringar som gagnar dig bäst i olika situationer. Eftersom Delicious används av flera människor kan dessutom ett bokmärke handla till 73% om fåglar och till 89% om gnagare - samtidigt. En omöjlighet i en klassisk taxonomi, men en nödvändighet på nätet.

Enligt Weinberger kommer Internet att bli slutet för den gamla typen av taxonomi. För det första skapas idag så mycket innehåll att det är omöjligt att klassificera det med hjälp av experter. För det andra finns inte de fysiska begränsningarna från verkligheten som gör att varje bok bara kan stå på en enda hylla. För det tredje finns idag verktyg som gör det möjligt att man inte behöver klassificera innehållet på väg in i arkivet utan istället kan göra det på vägen ut, när det ska användas. Att Internet så att säga ställer alla böcker på övrigt-hyllan är enligt Weinberger bättre och mer effektivt än det tidigare systemet - eftersom samma innehåll kan vara relevant av olika anledningar vid olika tillfällen.

Yahoo har passat på att intervjua Weinberger i samband med boklanseringen: