1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Vad skulle Google göra?

Att byta kontext kan vara en nyttig kreativ övning. Man kan exempelvis betrakta en supportsajt med e-handelsglasögon. Onlinebutiker har efter år av förfinande blivit experter på att maximera intäkt och marginal genom rekommendationer, recensioner, betygssystem, topplistor och liknande cross- och upsellmekanismer. Genom att applicera samma mekanismer för att ”sälja” mer och relevantare hjälp och fler tilläggsprodukter i sin supporttjänst kan man få gladare kunder (och en mindre räkning från callcentret). ”Den som laddade ner den här manualen tittade också på…”

Jeff Jarvis
Are you drinking the Kool-Aid? (Foto: Doc Searls från Flickr med CC-licens)

Journalistikprofessorn Jeff Jarvis (ja, han bakom Dell Hell) har nyligen skrivit en hel bok med en liknande utgångspunkt, WWGD? Han frågar sig vad som händer om man skulle föra över Googles principer på traditionella branscher som t ex fordons-, läsk- och reklambranscherna. Mycket av det han kommer fram till är intressant, medan annat känns mer som spekulationer och närmast ideologiskt förankrade förenklingar. Föga förvånande är Jarvis allra bäst på att transformera den bransch han känner bäst, mediebranschen.

Bokens styrka ligger dock inte i dessa överföringar av Googles paradigm till andra sammanhang. Styrkan ligger i dess första hälft som redogör för ramarna som Google verkar inom. Här hittar man förvisso inget nytt eller revolutionerande (om man inte har bott under en sten varit afk de senaste nio åren), men Jarvis sammanfattar på ett föredömligt vis senare tids samtliga stora tankar på området, och det refereras friskt till källorna för den som vill förkovra sig. Som illustration är Jeffs polare Clay Shirky och David Weinberger mest citerade med sju respektive sex referenser, medan Umair Haque får nöja sig med fyra omnämnanden och Chris Anderson med tre. Det är 110 sidor kompakt teorisyntes man bör läsa — antingen som introduktion eller repetition. Men man kan med gott samvete lägga ifrån sig boken efter denna del.