Digital transformation

Vi är experter på digital transformation. Det innebär att vi hjälper våra uppdragsgivare i deras digitala omställning — av affärsmodeller, kundupplevelser och organisationer.

Utgångspunkten är deras kunders behov, beteenden och förväntningar. Utifrån dem skapar vi kundupplevelser där det fysiska mötet och det digitala mötet blir starkare tillsammans. Därför är våra och vårt arbete med kanaloberoende. Det är bara genom att förstå kundens hela verklighet vi kan veta var i kundens upplevelse det digitala verkligen kan göra skillnad.

I koncept- och designarbetet arbetar vi tillsammans med våra uppdragsgivare och deras kunder i snabba prototypbaserade iterationer för att säkerställa att vi både når affärsmålen och tillgodoser kundernas behov.

Den digitala transformationen handlar inte ”bara” om vilka tjänster man erbjuder sina kunder. En avgörande framgångsfaktor är också den interna organisationen och de processer man arbetar i. Vi hjälper därför våra uppdragsgivare att förändra dessa – för att de själva ska bli digitala.

Böcker om digital transformation

Vill du låna någon av dessa? De finns i Biblioteket.