OBS!
Det här är förra årets undersökning. Årets undersökning hittar du här.

Användarundersökning om var, när och hur iPad används

Sveriges iPad-vanor 2010

Att iPad är en fantastisk produkt är många överens om. Mängden tillgänglig data kring hur, när och till vad den används har däremot varit liten. Tills nu.

Under september-oktober 2010 genomförde vi på Daytona en undersökning kring iPad-användandet i Sverige. Undersökningen ska dock inte ses som en statistisk representation över svenska folkets iPad-användande. Siffrorna på de följande sidorna anger endast hur deltagarna som har valt att delta i undersökningen har svarat – inget annat.

Gensvaret har varit långt över våra förväntningar. Vi vill självklart tacka alla ni hundratals som deltagit i undersökningen och delat med er av era erfarenheter och kanske tipsat bekanta. Ett särskilt tack riktar vi också till de experter som bidragit med sina analyser av resultatet. Utan er hade detta inte varit möjligt.

Vår förhoppning är att en ökad kunskap om användandet kommer att leda till att det utvecklas ännu bättre tjänster till iPad – och inte bara av oss på Daytona!

Om du vill får du gärna hjälpa till att analysera! Här finns undersökningens rådata.

Men, nog snackat. Här är resultatet av undersökningen Sveriges iPad-vanor.

Creative Commons Erkännande 3.0

Du får gärna använda och återpublicera undersökningen så länge du creddar och länkar tillbaka hit.

Frågor?

Om du har frågor om undersökningen Sveriges iPad-vanor, maila gärna till rasmus.sellberg@daytona.se.

Årets byrå

Årets byrå

Daytona har rankats som en av Sveriges tre bästa digitala byråer de fyra senaste åren enligt kundundersökningen Årets byrå.