1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Vad säger experterna? 2011

Att iPad är en fantastisk produkt är många överens om. Mängden tillgänglig data kring hur, när och till vad den används har däremot varit liten. Tills nu.

Den fullständiga rapporten finns inte längre online. Ladda ner en sammanfattning av den senaste rapporten här.