Interaktionsdesign

Interaktionsdesign är att utforma användbara gränssnitt till digitala tjänster och produkter. Det innebär såväl att definiera tjänstens struktur, dess olika flöden som att designa tjänstens olika vyer.

Vår utgångspunkt är alltid och i arbetet involverar vi både uppdragsgivarna och deras kunder. I den processen genomför vi regelbundet .