Kundinsikter

Vi hjälper våra uppdragsgivare att kartlägga sina kunders behov, beteenden, drivkrafter och förväntningar. Ofta är insiktsarbetet en del av arbetet med en strategi, men ibland är det ett separat projekt.

Grunden i vårt arbete är kvalitativ research – vi behöver få djup kunskap och förstå varför. Våra främsta metoder är semistrukturerade intervjuer och kontextuella observationer. Det handlar aldrig om att vi frågar kunderna vad de vill ha. Vi vill istället förstå deras underliggande behov för att ha som utgångspunkt i .

Ofta validerar vi det kvalitativa arbetet med hjälp av kvantitativ data, exempelvis i form av .