Mobil strategi

En mobil strategi är en viktig del av en webbstrategi och svarar på frågan hur företaget ska möta sina kunder i en mobil kontext.

Användningen av smartphones och surfplattor har exploderat på bara några år. Det går inte längre att ignorera dessa användare. I många fall är den kontext de mobila användarna befinner sig i så annorlunda att deras behov också skiljer sig markant jämfört med när de använder en dator.

En mobil strategi går ut på att hitta användarnas specifika behov i en mobil kontext och hur vi kan tillgodose dem på ett sätt som gör att vi når våra affärsmål.

Daytona har genomfört mobila projekt ända sedan grundandet 2002. Bland de företag vi har tagit fram mobila strategier för, eller digitala strategier som inehåller en mobil aspekt, kan nämnas:

  • TV4
  • Systembolaget
  • Preem
  • Skanska
  • Filippa K
  • Nokia Global
  • Fritidsresor

Vi har under de här åren mejslat ut en rigid process för hur man tar fram en digital strategi.