I arbetet med ERV.se levererade Daytona bland annat strategi, koncept, design och gränssnittsproduktion.

I arbetet med ERV.se levererade Daytona bland annat strategi, koncept, design och gränssnittsproduktion.

 • ERVs webbplats är en kombination av e-handel, inloggad ärendehantering och en modern riskbevakningstjänst.

  ERVs webbplats är en kombination av e-handel, inloggad ärendehantering och en modern riskbevakningstjänst.

 • Landsguiden - en modern riskbevakningstjänst som här visualiserar alla riskområden på jorden.

  Landsguiden - en modern riskbevakningstjänst som här visualiserar alla riskområden på jorden.

 • Landsguidens lista över alla länder som har riskområden (i enlighet med Utrikesdepartementets lista).

  Landsguidens lista över alla länder som har riskområden (i enlighet med Utrikesdepartementets lista).

 • Överssiktssidan "Våra försäkringar" ger en bra översiktsbild av vilka produkter ERV erbjuder.

  Överssiktssidan "Våra försäkringar" ger en bra översiktsbild av vilka produkter ERV erbjuder.

ERV.se

ERV.se - försäkringar ur ett tjänsteperspektiv

Försäkringsbolaget ERV (tidigare Europeiska) är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för privat- och tjänstereseförsäkring samt försäkring för utlandsstationerade. ERVs affär är därför starkt knuten till resebranschens mekanismer. Resebranschen som helhet genomgår en mycket omfattande förändringsprocess främst driven av globalisering, konsolidering och ökad internetpenetration.

ERV anlitade oss för att de kände att vår strukturerade process för digital strategi var precis vad deras situation krävde.

Köpprocessen för resor
Modellen visar beslutsprocessen för privata reseförsäkringar. Kartläggningen av denna gav oss och ERV en bra bild av vad som behövde göras både strategiskt och taktiskt.

Strategi

Första uppdraget var ett digitalt strategiarbete där vi under tre månader kartlade ERVs digitala närvaro; företagets plats i ekosystemet, relationen till användarna, varumärkets avtryck och sist (men inte minst) affärsmål och affärsmässiga drivkrafter i digitala kanaler.

Strategi-affisch
Strategiplanschen ovan var en av leverablerna i strategiprojektet (strategidokument och interna presentationer de övriga). En plansch av den här typen är ofta bra för att visualisera problembild, strategier och åtgärdsområden.

För att komma närmare svaren på frågorna “Hur ska vi prioritera vårt arbete i digitala kanaler?” och “Vad och hur ska vi göra” ägnade vi tid och kraft åt att utforska ERVs unika situation, position och affärsmodell. Arbetet genomfördes genom omfattande omvärldsbevakning, studier av försäkrings- och resebranscherna och de samhälleliga funktioner som också har en del i riskförebyggande och hantering av svenskarnas resande. Några av de saker vi ägnade tiden åt var företagsanalyser, branschrapporter, marknadsundersökningar, EU-direktiv för försäkringsbranchen och , för att hitta mönster i beteendet bland besökarna på ERVs befintliga webbplats.

Koncept

I konceptfasen delade vi in målgrupperna i ett antal besökartyper, modeller av användare. Besökartyperna användes som ett verktyg som vi och ERV kunde använda för att identifiera och prata om användarnas behov. De användare som själva bokar både sin resa och försäkring kallade vi exempelvis för “egenresenären” och de hade sina typiska navigeringsmönster, vägar in till webbplatsen, mängd tid till förfogande med mera. Med stöd i besökartyperna tog vi sedan fram scenarier tillsammans med arbetsgruppen från ERV:

“Egenresenären Martin bokar flygbiljetter på svenskaflygresor.se till Filippinerna. Han kan via svenskaflygresor.se teckna reseförsäkring genom att enkelt kryssa i en ruta. Däremot vet han inte om den försäkringen som finns där täcker hans dykning och dykutrustning. Istället genomför Martin köpet utan reseförsäkring och går istället till ERV.se för att undersöka det. Martin har haft ERV tidigare, men har även haft annan reseförsäkring och eftersom han inte råkat ut för något särskilt på sina resor har han inget intryck av vem som är bäst. (…)”

Ett exempel på ett av alla scenarier.

Utifrån scenarierna kunde vi sedan generera idéer på funktionalitet och innehåll som skulle stödja besökartypernas olika behov: “Vad behöver egenresenären i den här situationen?”

Även när innehållet och funktionaliteten skulle prioriteras och struktureras utgick vi från besökartyperna och scenarierna. Vissa besökartyper använde menystrukturen för att hitta rätt, andra föredrog att använda sökfunktionen och några mer ovanliga besökartyper kom endast in till olika avdelningar via direktlänkar från återförsäljares webbplatser eller via sökmotorer.

Webbplatsens olika delar

ERV.se bygger på tre huvudavdelningar som kompletteras med nyheter, företagsinformation, livechatt med kundtjänst med mera. Huvudavdelningarna är:

Prisindikation
Att priset förändras i realtid gör det enkelt för användaren att få överblick under hela köpprocessen.

Våra försäkringar / Köp försäkring

Denna avdelning består av en produktkatalog med tillhörande köpflöde. Upplägget baseras på idéarbetet från våra scenarier och i det nya köpflödet kan användaren tydligt se vad försäkringen täcker och vad den kostar per person. Genom att ändra olika parametrar förändras priset i en alltid synlig prisinformation.

Landsguiden

En tjänst för riskbevakning och proaktiv information till ERVs försäkringstagare. Med hjälp av Google Maps API har vi använt kartor för att visualisera var i världen det finns hjälp att få genom ERVs Euro-Center, och vart det är direkt olämpligt att resa, var man måste rapportera in sin resa i förväg (för att försäkringen ska gälla). En mycket efterlyst tjänst som avlastar institutioner som Utrikesdepartementet, genom att grafiskt visa deras risklista på kartor.

Dina försäkringar

Genom att bygga ett inloggat läge har vi nu öppnat upp för att användarna att följa hur det går i pågående försäkringsärenden och se om man behöver ladda upp kompletterande dokument. Dessutom finns möjligheten att ladda upp viktiga resehandlingar till en filbackup i sitt konto, t ex kan man ha sitt pass eller vaccineringskort där om man skulle bli av med sin väska på resan.

Design

Daytonas designarbete bygger på samarbete. Genom att arbeta både tillsammans med ERVs affärsområdesansvariga och teknikavdelning i en gemensam arbetsgrupp redan från början kunde vi välja lösningar som var effektiva att översätta till kod.

Inledningsvis genomförde vi konceptuella arbetsmöten inom områden som interaktionsdesign och visuell design. Det gjorde att vi snabbt fick en samsyn i arbetsgruppen om vad som är bra digital design för just ERV. Arbetet för respektive kompetens blev därmed enklare och gick snabbare att genomföra.

Ikoner för <abbr>ERV</abbr>.se
Exempel på ikoner som vi tog fram för att illustrera de olika försäkringsmoment som ingår de olika försäkringarna.

För att konkretisera våra idéer skapade vi wireframes, som vi testade på användare innan vi påbörjade den visuella designen. För att sedan underlätta inför produktionsfasen tog vi i arbetet med den visuella designen bland annat fram designbibliotek med byggstenar, så kallade assets.

Produktion

Inför systemutvecklingen av webbplatsen, som vi i samråd med ERV kommit fram till att den skulle byggas på EPiServer 6, skapade vi en prototyp av webbplatsen. I prototypen fanns alla byggstenar med som behövdes för att bygga användargränssnittet till hela webbplatsen. Gränssnittet för ERV.se är skapat i HTML5, CSS3 och JavaScript och molnbaserade tekniker som av Google Maps API och Google Fonts API.

Ett projekt för ERV
Lanserat den 03 oktober 2011
Till projektet

Utmärkelser

 • InternetWorld Topp100 2011

  InternetWorld Topp100 2011

  Försäkringar och pension
  Europeiska har tänkt rätt. De har gjort en avskalad webb med fokus på resandet, precis det som företagets affär går ut på. Den nya Landsguiden är just det vi behöver när vi är utomlands.”