Lärarnasnyheter.se

Lärarnasnyheter.se samlar 15 papperstidningar på webben

Lärarnas Nyheter är en av landets största tidningssajter på Drupal och den mest heltäckande webbplatsen inom skola och utbildning.

Webbplatsen riktar sig i första hand till lärare inom alla skolformer och ämnen.

Utgångsläget

I början av 2009 kom Lärartidningar Produktion till oss på Daytona med viljan att utveckla sin webbnärvaro. Precis som de flesta andra tidningshus hade de påverkats av tidningsbranschens omvälvande förändring där målgrupperna (och därmed annonspengarna) flyttat sitt fokus till webben. Lärartidningar Produktion drev 15 papperstidningar och hade som en följd av detta nästan lika många olika lösningar på webben. En del av tidningarna gavs ut som PDF-tidning och några andra låg på spridda webbplatser med omoderna CMS. Det var också tydligt att den redaktionella processen var starkt knuten till pappersprodukterna. Detta – och periodiciteten i pappersutgåvornas utgivning – gjorde att innehållet på nätet nästan aldrig var dagsaktuellt eller gav något mervärde utöver det som fanns att hitta i pappersversionerna.

Digital strategi

Med stöd av Daytonas arbetsprocess påbörjade vi ett strategiarbete där vi, tillsammans med Lärartidningar Produktion, tog hjälp av workshops, användarintervjuer, och omvärldsbevakning. I korthet kartlades nuläget och framtida möjliga positioner utifrån fyra perspektiv: användarnas, affärens, ekosystemets och varumärkets. Webbstrategin som formulerades baserat på detta låg sedan till grund för det fortsatta arbetet i projektet.

Twingly på Lärarnas Nyheter
Personas var ett av verktygen vi använde i konceptfasen.

En webbplats med innehåll från alla 15 tidningar plus en egen redaktion

Utifrån strategiarbetet kunde vi se att det rätta draget var en nysatsning på nyheter på webben och tillsammans beslutade vi att skapa konceptet Lärarnas Nyheter – en webbplats som samlar hela produktionen från tidningshuset på en webbplats, och som dessutom kan ha ett modernt nyhetstempo med dagsaktulla nyheter och en koppling till sociala medier. Konceptfasens arbete med , , design- och innehållsworkshops ledde oss in i designfasen med wireframes, design och gränssnittsbygge i .

Twingly på Lärarnas Nyheter
Blogglänkarna från Twingly är ett viktigt sätt för Lärarnas Nyheter att bjuda in till delaktighet.

Rekrytering av redaktion, produktion och lansering

Daytona deltog i rekryteringsprocessen och var med vid intervjutillfällena för att hitta rätt person att driva Lärarnas Nyheter vidare efter att vi lämnat över projektet för produktion. Det vi levererade i slutet av sommaren 2009 var strategi, koncept, design, gränssnitt och teknisk förstudie som bland annat rekommenderade som CMS, som annonsplattform, integration med för blogglänkar, Google Analytics för webbanalys, kommentarsinloggning med och . Produktionen utfördes av Cybercom och i maj 2010 lanserades Lärarnas Nyheter.

Ett projekt för Lärartidningar Produktion
Lanserat den 18 maj 2010
Till projektet