TV4 Play på plattformarna iPad, Android, iPhone och webb.

TV4 Play på plattformarna iPad, Android, iPhone och webb.

 • Startsidan på webbversionen av TV4 Play.

  Startsidan på webbversionen av TV4 Play.

 • På TV4 Play kan man titta på TV direkt och zappa mellan olika kanaler.

  På TV4 Play kan man titta på TV direkt och zappa mellan olika kanaler.

 • TV4 Play som iPad-applikation.

  TV4 Play som iPad-applikation.

 • TV4 Play som iPhone-applikation.

  TV4 Play som iPhone-applikation.

 • TV4 Play som Android-applikation.

  TV4 Play som Android-applikation.

TV4 Play för webb, iPhone, iPad och Android

TV4 Play – framtidens TV

“Hur ska framtidens TV-tittande ske?” Det var en av frågeställningarna vi gavs när TV4 kom till oss i början av 2010 och ville göra om TV4 Play. “Och hur ska vi ta betalt?” var en annan. Man ville nämligen omvandla TV4 Play till en freemium-tjänst. En tredje fråga var “Hur ska man ta del av den nya TV4 Play på plattformar som iPhone, Android, iPad och Connected TVs?”

Strategi

TV-branschen är mitt uppe i en omvälvande förändring. Digitaliseringen har gjort att antalet konkurrerande distributionssätt, plattformar och aktörer har ökat kraftigt, med förändrade användarbeteenden som följd.

För att förstå allt detta – och inte minst TV4:s unika situation, affärsmodell och innehållsstrategi – genomfördes ett grundligt researcharbete. En del av detta var en omfattande omvärldsbevakning inom online-TV med omnejd för att tillsammans med TV4 få koll på framförallt amerikanska aktörers satsningar.

Catch up-kurvan
Diagrammet visar schematiskt antalet tittare per dag på TV4 Play för ett program som sänds på traditionell TV en måndagkväll. Detta illustrerar det så kallade catch up-beteendet.

Med hjälp av skaffade vi oss också en förståelse för användarnas beteende på den dåvarande TV4 Play. Några distinkta beteendemönster blev väldigt tydliga. Ett sådant var att tittandet på ett program är som störst precis efter att det slutat i den eterburna TV-sändningen. Detta beteende, tillsammans med en mängd andra, var viktiga att stödja i vårt koncept.

Koncept

I konceptfasen detaljerade vi ett antal tittartyper; modeller av användare som vi baserade på de behov och beteendemönster vi tidigare hade identifierat. Tittartyperna användes som ett verktyg som vi och TV4 kunde använda för att identifiera och prata om användarnas behov. De användare som ville se det som precis har sänts i TV kallade vi exempelvis för “catch up-tittare” och de hade sina typiska navigeringsmönster, vägar in till tjänsten, mängd tid till förfogande med mera. Beväpnade med tittartyperna tog vi fram idéer på funktionalitet och innehåll som skulle stödja deras olika behov: “Vad behöver catch up-tittaren i den här situationen?”

För de mer mobila plattformarna i projektet (, och ) definierade vi dessutom ett antal kontexter som tjänsten kunde användas i. Ett tydligt exempel på en sådan kontext var “på resan”, med de specifika behov som mobilt TV-tittande på resande fot för med sig. Eftersom programmets slut sällan sammanfaller exakt med resans slut behöver användaren “på resan” till exempel möjligheten att återuppta tittandet vid ett senare tillfälle.

Även när innehållet och funktionaliteten skulle prioriteras och struktureras utgick vi från tittartyperna och kontexterna. Vissa tittartyper använde innehållskategorier för att hitta rätt, andra föredrog att använda sökfunktionen och några mer utforskande tittartyper som var ute efter förströelse, vilken som helst, hjälptes mest av kontextuell navigering.

Reglaget för TV-känslan hjälpte oss att kommunicera internt i projektet.

Design

Ett centralt begrepp i projektet var “TV-känslan”. Olika tittartyper efterfrågade olika mycket TV-känsla. I projektet visualiserade vi behovet som ett reglage där vi placerade en tillbakalutad TV-upplevelse i den ena änden och en framåtlutad, aktiv, social webbupplevelse i den andra. Om en vy skulle tillgodose behoven hos en viss tittartyp kunde vi använda reglaget för att kommunicera vilken känsla som vyn skulle förmedla. “Dra upp TV-känslan lite!”

För en multiplattformtjänst som TV4 Play är det viktigt att upplevelsen är enhetlig oavsett vilken terminal som användaren använder. Detta utan att frångå respektive plattforms egna interaktionsparadigm och -konventioner. I delar av projektet arbetade vi därför efter principen “mobile first”, det vill säga vi utformade den mobila versionen före vi utformade webbversionen. Det gjorde det enklare att hitta kärnan av funktionalitet och innehåll som skulle finnas på alla plattformar. Sedan hade vi möjlighet att skala upp och lägga till fler saker på de enheter där det fanns mer utrymme.

Byggstenar i <abbr>TV4</abbr> Play
I arbetet med den visuella designen tog vi bland annat fram designbibliotek med byggstenar. Här ett utsnitt från webb-versionen.

För att stämma av våra idéer testade vi wireframes på användare innan vi påbörjade den visuella designen. Designen skulle hålla över hela reglagets skala: både för den avskalade TV-känslan och den informationstäta “webbiga” känslan.

Produktion

I gränssnittsutvecklingen för webbversionen, som vi gjorde tillsammans med TV4, använde vi HTML5 och JavaScript. Videospelaren, som utvecklades av Isotop, är Flash-baserad, framförallt av rättighetsskäl. TV4 utvecklade tjänstens backend på och iDealApps utvecklade de mobila apparna.

Framtiden

Vi och TV4 ser att denna första version av tjänsten lägger grunden för en framtida utveckling av mer avancerad funktionalitet. Vi har kommit långt i arbetet med nästa steg för tjänsten och ser fram emot att äntligen få dela med oss av tankarna kring framtidens TV-tittande.

Ett projekt för TV4
Lanserat den 12 oktober 2010
Till projektet

Sagt om projektet

TV4 Play för iPad imponerar.

Gordon Andersson, Feber

Utmärkelser

 • InternetWorld Topp100 2012

  InternetWorld Topp100 2012

  Årets bästa sajt
  Nya TV4 Play, med möjlighet att se TV4-gruppens samtliga tv-kanaler live via streaming, är unik i sitt slag i Sverige.”

 • InternetWorld Topp100 2011

  InternetWorld Topp100 2011

  Media & underhållning
  TV4 är experter på att koppla ihop tv-innehåll med webbinnehåll. /…/ [TV4] bygger närvaro som matchar och ibland överträffar deras ambition och utbud i tv-tablån.”

Läs också om...