1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

John Hargelid

Daytona Sessions är ett gratis återkommande inspirationsseminarium där vi på Daytona låter några människor med blykoll dela med sig av sin syn på Internet och framtiden. Hittills har vi genomfört två Sessions inför hundratals bloggare, byråfolk och andra Internet-lovers.

Video

Alla talare hittar du här.

Daytona Sessions vol1

Daytona Sessions vol2