DigitalStrategi

Internet har förändrat kundernas beteende och förväntningar på ett sätt som har skakat om många branscher i grunden. Det är affärskritiskt att erbjuda kundupplevelser som tar vara på de digitala möjligheterna.

Vi är experter på digital transformation och innovation. Med erfarenheter från branscher som resor, media, handel samt bank och försäkring vet vi hur svår utmaningen är att ta rätt beslut och göra rätt i sin digitala satsning. Och hur viktigt det är att gifta ihop den fysiska delen av affären med den digitala. Med utgångspunkt i insikter om kundernas behov och uppdragsgivarens affär förverkligar vi framtidens bästa kundupplevelser — där det digitala är i centrum.

Några exempel på strategiuppdrag

Hur väljer kunderna vilken resa de ska köpa? Vem fattar beslutet? Och hur måste vi i så fall förpacka resorna så att kunderna väljer dem? Det var ingången till ett stort strategiuppdrag för TUI Nordic där vi kartlade deras kunders köp- och beslutsprocesser i detalj.

Hur ska Systembolaget stödja kunderna före, under och efter ett köp med hjälp av digitala tjänster? Och vilka förändringar krävs bakom kulisserna för att Systembolaget ska kunna leverera den bästa kundupplevelsen? Det tog vi reda på i ett strategiarbete.

I syfte att öka lojaliteten och få fler att välja Preem undersökte vi på vilket sätt de kan förbättra upplevelsen för sina kunder. Vi gjorde en omfattande research där vi intervjuade kunder och personal ute på bensinstationerna. Det ledde, förutom en målbild för ett antal digitala tjänster, insikter som nu används i hela organisationen.

Vår process för kundcentrerad digital transformation

Vårt strategiarbete utgår alltid från kunden. Genom att förstå kunderna kan vi se hur deras behov kan stödjas av tjänster som uppdragsgivaren tillhandahåller idag eller skulle kunna tillhandahålla — oavsett vilken kanal kunden väljer. Vårt arbete följer en enkel innovationsprocess, där uppdragsgivaren är delaktig i alla steg.