Tjänstedesign

Tjänstedesign, eller service design, är grunden i Daytonas erbjudande. Att förstå uppdragsgivarens kunder ur ett helhetsperspektiv är avgörande för att skapa relevanta tjänster som ökar våra uppdragsgivares lönsamhet och stärker deras varumärke.

Genom att skapa tjänsten tillsammans med kunderna i snabba prototypbaserade iterationer kan vi säkerställa att vi löser rätt problem, att vi tar fram rätt lösning och att vi utformar lösningen på rätt sätt.