Uppdrag

Vi är experter på digital transformation och innovation. Det innebär att vi hjälper våra uppdragsgivare att förstå sina kunders framtida behov, att identifiera nya affärsmöjligheter och att utforma lönsamma kundupplevelser.

Utmaning

Hur kan vi öka försäljningen och bygga lojalitet? Hur ska kundupplevelsen för en dagligvaruaktör se ut framöver?

Vad vi gjorde

Vi inledde med att skapa insikter om kunderna och deras nya beteende samt kartlade Coops affär och marknad. Utifrån det arbetet har vi utformat digitala tjänster tillsammans med Coops kunder. Tillsammans med det fysiska kundmötet skapar de den sammanhängande upplevelse som framtidens kunder förväntar sig. Sedan våren 2012 har vi gjort om Coop.se med fokus på en mer personlig upplevelse utifrån kundens behov och Med Mera-kortet. Vi har också utformat en mobil upplevelse som skapar kundnytta ända ute i butiken och tagit fram nästa generations e-handel: Coop Online.

Resultat

En helt ny responsiv coop.se med ett tydligare fokus på personalisering, Med Mera och personliga kunderbjudanden. En ny version av cooponline.se med tydligare struktur, ny design och nya snabbare flöden.

Utmaning

Hur kan Systembolaget skapa ett ännu bättre kundmöte med hjälp av digitala kanaler?

Vad vi gjorde

Vi tog fram en omfattande strategi för Systembolagets digitala kanaler med målbild, riktlinjer och framgångsfaktorer. Utifrån strategin jobbar vi nu fram koncept för ett bättre kundmöte där det digitala är i centrum.

Resultat

Den digitala strategin ligger till grund för planering och budgetering fram t o m 2016 och är linjerad med verksamhetsstrategi, varumärkesstrategi och IT-strategi.

Utmaning

Preem stod inför många utmaningar - med sitt varumärke, sina stationer och inte minst digitalt. Hur kunde vi skapa en bättre kundupplevelse som får fler att aktivt välja Preem som tankställe?

Vad vi gjorde

Utifrån ett kunddrivet insikts- och konceptarbete skapade vi en strategi och en roadmap för kundupplevelsen, med det digitala i centrum.

Resultat

En strategi och en roadmap för hur Preem kan förbättra kundupplevelsen med digitala tjänster från nu och tre år framåt.

Utmaning

För en bank helt utan kontor är den digitala kundupplevelsen helt avgörande för affären, varumärket och - ja, för allt.

Vad vi gjorde

Med avstamp i kundernas behov och förväntningar på en modern bank skapade vi under våren 2013 ett koncept för den framtida Marginalen.se i syfte att stärka varumärket och öka konverteringen. I en snabbfotad prototypbaserad designprocess har vi sedan förverkligat och vidareutvecklat kundupplevelsen för både banktjänstens publika och inloggade delar.

Resultat

En bättre kundupplevelse, ett enhetligt varumärke och en högre konvertering.

Utmaning

Att maximera den digitala försäljningen och minska kostnaderna för kundservice via telefon.

Vad vi gjorde

Efter att ha kartlagt kundernas besluts- och köpprocesser, omvärlden och trender samt de affärsmässiga utmaningarna med såväl kvalitativa som kvantitativa researchmetoder formulerade vi en strategi för Canal Digitals webbsatsningar. Baserat på strategin skapade vi en ny canaldigital.se i syfte att sälja fler abonnemang och fler tillval med hjälp av en kundcentrerad paketering och smidiga köpflöden. Vi ville också öka graden av self-service för att minska andelen "onödiga" samtal till kundservice.

Resultat

Andelen försäljning via webbplatsen har ökat stadigt sedan lansering.

Utmaning

Naturvårdsverket ville bli Sveriges mest öppna myndighet. Vi skulle hjälpa dem med deras uppdrag att öka kännedomen om tillståndet i Sveriges miljö genom att tillgängliggöra miljödata digitalt.

Vad vi gjorde

Utifrån en effektkartläggning och användarstudier målade vi upp en vision för hur Naturvårdsverket skulle kunna presentera all sin data. I vår vision, som vi sedan förverkligat i formen av Naturvårdsverket.se, presenteras alltid data i ett sammanhang - användaren kan röra sig sömlöst mellan rådata, metadata och analys. Data kan ställas i relation till Sveriges övergripande miljömål och jämföras över tid och geografi.

Resultat

Användarundersökningar visar att användarna idag upplever att de får stöd och inspiration via den nya webbplatsen (till skillnad från tidigare). Naturvårdsverket.se var också nominerad som en av Sveriges fem bästa myndighetswebbplatser 2013 av Internetworld.

Utmaning

Hur kan Filippa K stödja kundupplevelsen med digitala tjänster för att öka försäljningen, stärka varumärket och bygga kundlojaliteten?

Vad vi gjorde

Utifrån ett insiktsarbete baserat på analys av målgrupperna, affären och omvärlden tog vi fram en strategi för hur Filippa K skulle utnyttja digitala kanaler för att öka lönsamheten. Med utgångspunkt i insikterna tog vi också fram en ny Filippa-K.com.

Resultat

Vi skapade en tydlig struktur och roadmap för hur Filippa K skulle arbeta med digitala kanaler för att stödja kundernas behov samt en effektiv Filippa-K.com.

Utmaning

Hur kan vi hjälpa de svenska Tjejjourerna skapa en gemensam plattform på nätet, så att tjejer lättare kan få stöd och hjälp oavsett var man bor?

Vad vi gjorde

En webbplats som samlar alla lokala Tjejjourer och ger tillgång till chat, telefon och frågelådor.

Resultat

Äntligen har alla tjejer som behöver stöd och hjälp tillgång till en tjejjour på nätet!

Utmaning

Bonnierkoncernen ville skapa en helt ny film- och tv-tjänst för att kunna möta den kommande konkurrensen från HBO och Netflix. Med en tidplan på tre månader till lansering kastade vi oss in i uppdraget tillsammans med Bonniers team.

Vad vi gjorde

Bonniers arbetsgrupp kom till oss med en idé om att använda redaktionella resurser för att skapa en unik konkurrensfördel. Vi tog konceptet vidare med och skapade en tjänst med smarta spellistor och en unik sökfunktion för att tittaren enkelt skulle kunna hitta till allt innehåll. Tjänsten hjälper tittaren att utforska utbudet och inspireras att skapa egna spellistor. I projektet skapade vi också tjänstens visuella och språkliga uttryck samt satte upp KPI:er.

Resultat

Filmnet är nu av de största film- och tv-tjänsterna i Sverige.

Utmaning

Hur kan Temaresor hitta nya målgrupper och stödja dem genom hela kundresan?

Vad vi gjorde

Utifrån kundinsikter vi fått från såväl kvalitativ som kvantitativ research tog vi fram ett par hypoteser om hur en ny Temaresor.se skulle kunna se ut och fungera. Vi tänkte nytt i allt från hur kunderna hittade rätt resa (på flera olika sätt!) till hur vägarna till avslut från produktsidan fungerade (betydligt smidigare!) och vilken information om resan kunderna behövde (ganska mycket!). Utifrån våra hypoteser itererade vi oss fram till den färdiga designen. Valtech utvecklade tekniken.

Resultat

Den nya Temaresor.se mer än fördubblade (!) försäljningen de första sex månaderna efter lansering.

Utmaning

Telenor Connexion hade nyligen förändrat sitt erbjudande. Hur skulle de positionera sig och hur skulle de paketera sin nya affär på bästa sätt?

Vad vi gjorde

I ett omfattande varumärkesarbete hjälpte vi tillsammans med Global Focus Telenor Connexion att formulera de värderingar som ryms inom Telenor Connexions affär med m2m-lösningar samt en kommunikationsplattform.

Resultat

En kommunikationsplattform och paketering av erbjudandet. Den första implementeringen var en helt ny Telenorconnexion.com baserad på storytelling och med tydligt uppsatta mål.

Utmaning

Med en vikande pappersaffär, hur kunde vi öka de digitala intäkterna för Sveriges största ekonomitidning?

Vad vi gjorde

I ett inledande strategiarbete hittade vi några olika sätt att höja lojaliteten och engagemanget. Dels kunde vi driva mer trafik mot delar på sajten som var extra "sticky", dels kunde vi hjälpa läsarna att hitta till innehåll som just de tyckte var intressant med hjälp av personliga funktioner och ett nytt sätt att effektivt kunna länka till relaterat innehåll. Vi satte också upp KPI:er för de nya funktionerna.

Resultat

Antalet registrerade läsare ökar stadigt. Vidareutvecklingen av den personliga upplevelse vi tog fram kallas för Di PLUS och är exklusivt för prenumeranter.

Utmaning

Wayne's Coffee ville öka lojaliteten och driva fler kunder till sina caféer.

Vad vi gjorde

Vi skapade en app för iPhone och Android med ett kupongsystem där Wayne's Coffee enkelt kan skicka ut rabattkuponer och erbjudanden på sina sju marknader.

Resultat

Den första kupongen som Wayne's Coffee skickade ut i appen hade en konverteringsgrad på över 50 %. Appen nådde förstaplatsen i App Store redan samma vecka som appen lanserades.

Utmaning

2008 stod Nokia inför stora utmaningar. Hur skulle man kunna öka lojaliteten och återköpsfrekvensen?

Vad vi gjorde

Med insikten om att ju fler av telefonens tjänster kunden använde desto större var benägenheten att nästa telefon också var en Nokia skapade vi ett helt nytt lojalitetsprogram. Fokus låg på att öka användningen av alla de tjänster som Nokia erbjöd i anslutning till sina mobiltelefoner, som kartor, musik, spel, e-post med mera.

Resultat

Lojalitetsprogrammet sjösattes i Indien som en testmarknad, men ack sedan krossades Nokia av konkurrensen och initiativet självdog.

Utmaning

Hur kan vi hjälpa Skanska att bygga sitt varumärke som arbetsgivare?

Hur vi gjorde

Under flera år har vi hjälpt Skanska med att tillgodose arbetssökandes förändrade beteenden. Det har vi dels gjort genom att berätta om deras spännande projekt och visa hur attraktiv Skanska är som arbetsgivare, dels genom att skapa användarcentrerade rekryteringskampanjer.

Resultat

Skanska.se har blivit en central del i Skanskas arbete med employer branding och rekrytering.

Utmaning

Försäkringsbolaget ERV såg att kunderna började köpa sina försäkringar på nätet. Den utvecklingen ville de vara en del av.

Vad vi gjorde

Vi inledde med ett strategiarbete tillsammans med ERV:s affärsutvecklare. En viktig insikt var att produkternas dåvarande paketering var så komplex att den i princip bara lämpade sig för telefonförsäljning. Problemet var bara att en ökande andel av försäkringarna tecknades på webben. Kärnan i den nya ERV.se var därför en komplett ompaketering av deras produktutbud. Vi gick från 25 komplexa bundlingar till 6 tydliga försäkringar med lika tydliga tillval.

Resultat

Den förenklade paketeringen och den nya, mer användbara ERV.se resulterade i en ökad försäljning.

Utmaning

If har en stor del av sin försäljning via sin webbtjänst. Hur kan den bli mer effektiv?

Vad vi gjorde

I syfte att göra det lättare att hitta rätt försäkring skapade vi, i samarbete med If:s kunder, en ny enklare navigering. I samband med det gjorde vi också ett omfattande arbete och tog fram en ny visuell design för If:s samtliga webbplatser i Norden och Baltikum.

Resultat

En effektivare webbtjänst med ett varmare, mänskligare manér.

Utmaning

Almi hjälper företag och entreprenörer att lyckas. Hur kan vi frigöra tid för handläggarna att ge kvalificerade råd istället för support? Hur kan vi öka tillgängligheten till Almi - och samtidigt visa den lokala variationen?

Vad vi gjorde

Genom att utgå från de faktiska användarna och deras behov skapade vi en en helt ny Almi.se - som på ett enkelt sätt ger användarna tillgång till både en stor kunskapsbank och Almis lokala tjänsteutbud.

Resultat

En webbnärvaro som ger stöd utifrån entreprenörens situation och därmed frigör tid för Almis handläggare att arbeta med rådgivning.

Utmaning

Hur kunde vi skapa en digital tjänst som minskar Almegas kostnader genom att göra det enklare för deras medlemmar att hjälpa sig själva?

Vad vi gjorde

Efter tio år hade Almega byggt upp ett myller av webbsatsningar med en fragmenterad kundupplevelse som följd. Genom att utgå från användarnas verkliga behov och beteenden skapade vi en helt ny Almega.se som underlättar för Almegas medlemmar att få den hjälp och rådgivning som är en av hörnstenarna i medlemskapet.

Resultat

En enhetlig, enklare digital upplevelse som har sänkt Almegas kostnader och gjort det möjligt för deras handläggare att fokusera på rådgivning snarare än teknisk support.

Uppdragsgivare