Karolinska Institutet

Uppdrag: rädda liv

Varje år drabbas ca 900 stockholmare mitt i sin vardag av hjärtstopp. Endast 90 överlever. Att omedelbart starta hjärt-lungräddning och minimera tiden till behandling med hjärtstartare är den viktigaste faktorn för överlevnad. För varje minut utan behandling minskar chansen att överleva med hela tio procent.

2010 inleddes SMSlivräddare, ett världsunikt forskningsprojekt på Karolinska Institutet som undersöker om överlevnaden vid hjärtstopp kan öka med stöd av mobilteknik.

”Hur kan modern mobiltelefonteknik användas för att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus?”

Larmet går

När ett larm om misstänkt hjärtstopp når 112 skickas SMS ut till de SMSlivräddare som befinner sig i närheten av den drabbade. Livräddarna är utbildade i hjärt-lungräddning och i nuläget deltar fler än 13 000 frivilliga i projektet.

Från juni 2015 finns nu även en mobilapplikation som bättre hjälper och stödjer livräddarna. Tjänsten är dessutom sammankopplad med hjärtstartarregistret, ett nationellt register över tillgängliga hjärtstartare utanför sjukhus i Sverige. Om en hjärtstartare används inom de första minuterna kan sju av tio överleva.

Arbetet med att utforma tjänsten har genomförts av forskarteamet bakom SMSlivräddarna och Daytona.

Så jobbade vi

Daytona ansvarade för att användarens behov togs hand om i utformningen och utvecklingen av livräddningsappen och för att innehåll, funktioner och den grafiska designen stödjer de behov som man har före, under och efter ett larm. Den stora utmaningen låg i att skapa en intuitiv tjänst som på ett tydligt sätt ger relevant information för att, i en extremt stressande situation, ta sig till platsen för det misstänkta hjärtstoppet.

Intervjuer med SMSlivräddare

För att förstå hur man upplever tjänsten i dag och vilka behov man har, inleddes arbetet med att djupintervjua befintliga SMSlivräddare, både sådana som sprungit på larm och sådana som inte sprungit.

Kartläggning av användarens process

Insikterna från intervjuerna gjorde att vi kunde kartlägga själva processen. Kundresan visar visuellt nyckelhändelser som är kopplade till SMSlivräddningsprocessen – före, under och efter ett larm. Förutom appens innehåll identifierade vi också ett antal kanaloberoende insikter som berörde kommunikation, återkoppling och uppföljning.

Designprocessen

Den största utmaningen i designen var att skapa en tjänst som tydliggör användarens uppgift och vart hen ska bege sig. Allt på liten skärm med begränsat utrymme samtidigt som användaren befinner sig under hög stress. Det är avgörande att användaren kan ta sig till larmplatsen så fort som möjligt så det får inte finnas utrymme för missförstånd eller otydlighet.

Från skisser till prototyp

En av utgångspunkterna i designprocessen var att så snabbt som möjligt komma till en lösning som man kunde interagera med. Efter att ha gjort grova pappersskisser över de centrala flödena i appen fortsatte designarbetet direkt i en prototyp. Prototypen fungerade både som en utgångspunkt i diskussioner med uppdragsgivare och teknikpartner men också som ett verktyg för att på tidigt stadium samskapa med användarna.

Tillsammans med användarna

Det användarcentrerade perspektivet fortlöpte även under designfasen och prototypen fungerade även som en plattform för användningstester och samskapande med slutanvändare. Testerna ledde till insikter om vad som behövde förtydligas och förbättras, vilket i sin tur resulterade i nya versioner av tjänsten som vi kunde genomföra ytterligare tester på.

Designprinciper

 • Skala bort istället för att lägga till

  Att identifiera vilken information som var ytterst nödvändig och vilken som var överflödig var en viktig del i designprocessen. Både kommunikation och funktion trimmades ned till ett minimum.

 • Rätt takt

  Vid ett larm behöver användaren ta in mycket information: vilken uppgift som ska utföras, var hjärtstoppet skett och var närmaste hjärtstartare finns. Att hitta rätt takt i informationsflödet var därför nödvändigt och vi utvärderade flera olika principer.

 • Enkelt ramverk

  Precis som kommunikation och funktionalitet behöver vara ren och avskalad i appen så behöver också det visuella ramverket vara så enkelt som möjligt för att inte störa den huvudsakliga informationen. Onödiga detaljer skalades bort och omsorg lades på att de återstående komponenterna skulle vara så tydliga som möjligt.

 • Testa i rätt miljö

  För att få en förståelse för hur tjänsten fungerar i sin rätta kontext genomfördes flera tester med slutanvändare ute på stan. Testlarm skickades ut till testdeltagarna som med hjälp av appen fick försöka lösa olika uppgifter. Efter testerna intervjuade vi deltagarna för att identifiera förbättringsområden.

 • Samskapande x 2

  Vi utformade tjänsten tillsammans med uppdragsgivaren för att säkerställa att lösningen stöttade forskningsprojektet samt med uppdragsgivarens teknikpartner för att se till att lösningen var praktiskt genomförbar.

Funktioner som gör skillnad

SMSlivräddar-ID

Från de inledande intervjuerna med användare visste vi att det fanns ett behov av att visa sin legitimitet vid platsen för hjärtstoppet, både för anhöriga, men också för blåljuspersonal. Lösningen blev ett ett speciellt ID som kan visas upp vid behov.

Karta

Kartan är den huvudsakliga vyn vid ett larmläge. Den är enkel och ren och fokuserar helt på den absolut viktigaste informationen.

Testlarm

Larmvyn är den mest kritiska vyn i appen men också den vy som användarna ser mest sällan (bara när det skett ett hjärtstopp i närområdet). Det finns också ett behov av att känna sig väl förberedd. Därför utvecklade vi en funktion som gör det möjligt att simulera ett larm och därmed testa appen så att man som livräddare själv kan rusta sig inför ett larm.

Klicka på bilden för att förstora.

SMSlivräddar-ID
Karta
Testlarm

Forskningsprojektet i media

SVT Nyheter

Projektet har uppmärksammats stort i media, bland annat i SVT: Ny app räddar liv vid hjärtstopp och SMSlivräddare ökar chans att överleva.

New England Journal of Medicine

Forskningsrapporten har publicerats i New England Journal of Medicine, och går att läsa här.

Honoree i kategorin ”Best Use of GPS or Location Technology”

“Honorees like SMS Lifesavers are setting the standard for innovation and creativity on the Internet. It is an incredible achievement to be selected among the best from the nearly 13,000 entries we received this year.”

— David-Michel Davies, Executive Director, The Webby Awards