Webbanalys

Webbanalys är att mäta, samla in, analysera och rapportera data med syfte att kunna förstå och optimera hur webbplatser används.

I ett webbanalysprojekt börjar man med att definiera sina mål och hur dessa ska mätas, s k KPI:er–key performance indicators. Därefter väljer man verktyg, som t ex , och implementerar mätningen och datainsamlingen med hjälp av dessa.

Själva analysarbetet är oftast komplext, och man måste ofta använda ett av många knep som finns för att kunna utvinna förståelse ur det rena datat.

Vi på Daytona har jobbat med webbanalys sedan vi grundades 2002, och det har blivit allt viktigare sedan dess. För det är ju bortkastat att genomföra ett projekt på en plattform där allt faktiskt kan mätas utan att utnyttja den möjligheten.