Webbstrategi

Webbstrategi är en benämning på den övergripande strategi som ett företag eller en organisation har för att uppnå sina affärsmål med hjälp av digitala medier. Vi kallar den också för digital strategi.

Daytonas strategimodell

Daytonas modell för digital strategi baseras på en kartläggning av tre områden.

Beprövad process för webbstrategi

Vi baserar vårt arbete med webbstrategi på en väl definierad process. I den ingår följande moment:

  • Nulägesanalys
  • Affärsmässiga drivkrafter och varumärke
  • Användarna
  • Ekosystem och omvärld
  • Målbild och strategiformulering

Läs gärna mer om hur vi tar fram en webbstrategi med hjälp av vår process för digital strategi.